Центр наукового забезпечення

Центр наукового забезпечення

До складу Центру входять:

  • Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім.М.І.Вавилова головна наукова установа Центру;
  • Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН;
  • Полтавська державна аграрна академія;
  • Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН;
  • Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН
  • Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва.

Вчені науково-дослідних установ Центру надають виробникам сільськогосподарської продукції науково-методичну допомогу, консультації, організовують і проводять науково-практичні семінари, конференції, «дні поля», «круглі столи», виставки. Також проводять навчання керівників, фахівців агропромислових формувань, фермерських та особистих господарств населення на курсах підвищення кваліфікації.

Log in