Ппшениця озима

Ватажок

Оригінатор Національна академія аграрних наук України Селекційно генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Автор сорту: С.П. Лифенко, М.І. Єриняк, В.П. Федченко.

Занесений до переліку сортів рослин, перспективних для вирощування в 2011 році в степовій та лісостеповій зонах України.

Господарські та біологічні характеристики:

Високоінтенсивного типу степової екології.

За роки конкурсного сортовипробування урожайність склала 79,7-88,7 ц/га (на 6,8-10,1 ц/га вище сортів стандарту). Потенційна врожайність досягає 100 ц/га. Сорту власника висока озерненість колосу.

За тривалістю вегетаційного періоду середньоранній (278-285 діб)

Морозо-зимостійкість вище середньої.

Стійкість до грибних захворювань підвищена.

Добре адаптований до екстремального впливу абіотичних та біотичних чинників.

Високостійкий до вилягання, осипання та проростання на пні.

Якість зерна: належить до групи сильних пшениць. Загальна оцінка хліба 5,0 балів.

Агротехнічні вимоги: високо інтенсивного типу, рекомендується для вирощування за інтенсивною та звичайною технологіями, а також умовах зрошення. Добре реагує на азотні добрива підвищенням урожайності та покращенням технологічних якостей зерна. Середньочутливий до змін строківв сівби.

Детальніше в цій категорії: « Ужинок Зорепад »

Log in