Ппшениця озима

Пшениця озима (7)

23e32acc7df19f2473d1e114e572bc9a

КОСОЧ

Оригінатор: Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України.

Автори сорту: Кочубей, Сокирко П.Г., Секрізов І.О.

Різновидність еритроспермум.

Напівкарлик, рослини висотою 75-99 см. Колос веретеноподібний, злегка стиснутий, середньої довжини і щільності.

Маса 1000 насінин 42-51 г.

Сорт ранньостиглий. Стійкий проти вилягання. Зимостійкість середня.

Середня урожайність за останні 3 роки 45,7 ц/га.

По якості зерна віднесений до цінних сортів. Сорт ранньостиглий. Стійкий проти вилягання. Зимостійкість середня.

Середньостійкий до ураження хворобами.

Детальніше ...

Зорепад

Оригінатор Національна академія аграрних наук України Селекційно генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Автор сорту: С.П. Лифенко, М.І. Єриняк, В.П. Федченко.

Занесений до переліку сортів рослин, перспективних для вирощування в 2011 році.

Господарські та біологічні характеристики:

Високо інтенсивного типу з потенціалом продуктивності до 95-105 ц/га доброю стійкістю до біотичних і абіотичних стресових факторів.

Жаростійкість та посухостійкість високі.

Середньоранній, колоситься на день раніше сорту-стандарту. Чутливість до фотоперіоду низька, потреба в яровизації середня.

Морозостійкість вище середньої.

Стійкість до хвороб висока. Висока стійкість до осипання, вилягання та проростання зерна.

Якість зерна: належить до групи надсильних сортів пшениці. Сила борошна до 480-510 о.а. Загальна оцінка хліба – 5,0-5,2 балів.

Агротехнічні вимоги: добре пристосований для вирощування як за інтенсивною так і за звичайною технологіями. Негативно реагує як на дуже ранні так і на пізні строки сівби. Кращі попередники чисті та зайняті пари, зернобобові та просапні культури, багаторічні трави, які рано звільняють поле. Зорепад один з найбільш придатних сортів для отримання високоякісного продовольчого зерна. Дуже добре реагує на підживлення азотними добривами. При несенні 100 кг/га аміачної селітри прибавка врожаю складає до 7-8 ц/га.

Детальніше ...

Ватажок

Оригінатор Національна академія аграрних наук України Селекційно генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Автор сорту: С.П. Лифенко, М.І. Єриняк, В.П. Федченко.

Занесений до переліку сортів рослин, перспективних для вирощування в 2011 році в степовій та лісостеповій зонах України.

Господарські та біологічні характеристики:

Високоінтенсивного типу степової екології.

За роки конкурсного сортовипробування урожайність склала 79,7-88,7 ц/га (на 6,8-10,1 ц/га вище сортів стандарту). Потенційна врожайність досягає 100 ц/га. Сорту власника висока озерненість колосу.

За тривалістю вегетаційного періоду середньоранній (278-285 діб)

Морозо-зимостійкість вище середньої.

Стійкість до грибних захворювань підвищена.

Добре адаптований до екстремального впливу абіотичних та біотичних чинників.

Високостійкий до вилягання, осипання та проростання на пні.

Якість зерна: належить до групи сильних пшениць. Загальна оцінка хліба 5,0 балів.

Агротехнічні вимоги: високо інтенсивного типу, рекомендується для вирощування за інтенсивною та звичайною технологіями, а також умовах зрошення. Добре реагує на азотні добрива підвищенням урожайності та покращенням технологічних якостей зерна. Середньочутливий до змін строківв сівби.

Детальніше ...

Ужинок

Оригінатор Національна академія аграрних наук України Селекційно генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Автор сорту: С.П. Лифенко, М.І. Єриняк, В.П. Федченко.

У реєстрі сортів рослин України на 2010 рік для вирощування в степовій та лісостепових зонах країни.

Господарські та біологічні характеристики:

Універсального або інтенсивного типу степової екології.

За даними державного сортовипробування урожайність склала у Степу 74,3 ц/га (+ 15,5 ц/га до стандарту); у Лісостепу – 69,0 ц/га (+4,9 ц/га); у Поліссі – 61,1 ц/га (+8,0 ц/га).

За тривалістю вегетаційного періоду – середньоранній.

Морозостійкість вище середньої.

Стійкість до грибних захворювань підвищена.

Зимостійкість та жаростійкість високі.

Стійкий до вилягання, осипання та проростання на пні.

Якість зерна належить до сильних пшениць. Сила борошна 310-390 о.а., вміст клейковини 26,5-28,2 %. Загальна оцінка хліба 5.0 балів.

Агротехнічні вимоги: універсального типу інтенсивності, рекомендується для вирощування за інтенсивною та звичайною технологіями. Добре реагує на азотні добрива підвищенням урожайності та покращенням технологічних якостей зерна. Середньочутливий до змін строків сівби.

Детальніше ...

Заграва одеська

Оригінатор Національна академія аграрних наук України Селекційно генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Автор сорту: М.А. Литвиненко, О.М. Пташенчук

У реєстрі сортів рослин України на 2010 рік рекомендований для вирощування в степовій та лісостепових зонах країни.

Господарські та біологічні характеристики:

Високо інтенсивного типу універсального використання на високих і середніх агрофонах.

Сорт формує високий урожай за рахунок поєднання крупного, добре озерненого колосу (54-62 зерна в колосі) і високої кущистості (633-715 продуктивних стебел на 1 м кв.). За роки станційного випробування врожайність сорту в середньому склала 74,3 ц/га, що на 7,1 ц/га (8,9 %) вище національних стандартів. Генетичний потенціал урожайності складає 100-110 ц/га.

Вегетаційний період 278-2/83 днів, сорт відноситься до середньостиглих.

Середньорослого типу (92-101 см), високостійкий до вилягання.

Характеризується підвищеною посухо-жаростійкістю (9 балів) та морозостійкістю (7-8 балів).

Має польову стійкість до борошнистої роси бурої та стеблової іржі.

Якість зерна: високий рівень хлібопекарських якостей, визначається оптимальним сполученням пружності й еластичності тіста.

Агротехнічні вимоги: за реакцією на агрофон відноситься до високо інтенсивного типу. Реалізація високої продуктивності досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної технології.

Особливості сорту: проявив високу позитивну реакцію на фон мінерального азотного живлення. А добре виражені ознаки адаптованості забезпечують достатній рівень стабільності у варіюючих агротехнічних умовах.

Детальніше ...

Місія одеська

Оригінатор Національна академія аграрних наук України Селекційно генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Автор сорту: М.А. Литвиненко, Н.О. Гончарук; О.М. Пташенчук

У реєстрі сортів рослин України на 2010 рік рекомендований для вирощування в степовій та лісостепових зонах країни.

Господарські та біологічні характеристики:

Інтенсивність типу універсального використання на різних агрофонах.

Генетичний потенціал урожайності складає 115-120 ц/га. У державному випробуванні в гостро посушливих роках 2007 року одержано середню врожайність 66,9 ц/га, що на 4,9 ц/га, або 7,9 % вище національних стандартів. Має високу продуктивну кущистість і формує крупне високо натурне зерно.

Середньостиглий. Вегетаційний період 283-287 діб.

Середньорослий – 95-104 см, стійкий до вилягання (8-9 балів), осипання (7-8 балів).

Висока морозо-зимостійкість (8-9 балів).

Винятково висока посухо-жаростійкість (9 балів).

Польова стійкість до основних захворювань, витривалий до ВЖКЯ.

Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. Загальна оцінка хліба - 4,6 – 4,9 бала.

Агротехнічні вимоги: максимальна реалізація генетичного потенціалу продуктивності досягається на високих агрофонах та при інтенсивній технології вирощування. Високий рівень адаптивних властивостей забезпечує стабільність урожайності і відносно високий її нижній поріг при будь-яких несприятливих умовах вирощування.

Особливості сорту: вирізняється високою посухо-жаростійкістю.

Детальніше ...

Антонівка

Оригінатор Національна академія аграрних наук України Селекційно генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Автор сорту: М.А. Литвиненко, Н.О. Гончарук; О.М. Пташенчук

У реєстрі сортів рослин України на 2008 рік вирощування в степовій та лісостепових зонах країни.

Господарські та біологічні характеристики:

Інтенсивність типу використання на різних агрофонах.

Високопродуктивний за рахунок високої продуктивної кущистості (610-830 стебел на 1 м кв.), крупного добре озерненого колоса та крупного виповненого зерна (маса 1000 зерен – 36,2-44,4 г). За роки державного сортовипробування (2004-2006) врожайність складала 48,6-87,5 ц/га, що вище сортів-стандартів на 4,9-6,0 ц/га..

Середньостиглий. Вегетаційний період 280-285 днів.

Середньорослий – 92-96 см, стійкий до вилягання (7-8 балів).

Характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених захворювань.

Якість зерна: відповідає вимогам щодо сильних пшениць Загальна оцінка хліба - 4,7 – 5,2 бала.

Агротехнічні вимоги: позитивно реагує на високий агрофон, в той же час забезпечує високу врожайність на низькому агрофоні та непарових попередниках. Строки сівби і норми висіву загальноприйняті для озимої м'якої пшениці.

Особливості сорту: вирізняється групою стійкості до захворювань – бурої, стеблової іржі, септоріозу та кореневих гнилей.

Детальніше ...
Підписатися на цей канал RSS

Log in