Публікації

Інтенсифікація кормовиробництва – основа сталого розвитку галузі тваринництва

Інститут свинарства і агропромислового виробництва
Національної академії аграрних наук України
Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція
імені М.І. Вавилова

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

(Збірник наукових праць, присвячений 150-тій річниці з дня організації Полтавського губернського земства та 85-річчю заснування Інституту свинарства і АПВ)

13-14 травня 2015 р.

Полтава
2015

 

Log in