Досягненя

Досягненя

За 130-ти річний період на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції імені М.І.Вавилова Інституту свинарства та агропромислового виробництва НААН

  • створені основи вітчизняного наукового землеробства;
  • закладені підвалини вітчизняної прикладної ентомології;
  • створені і широко використовуються на Україні і за її межами близько 60 сортів кормових культур: люцерни, конюшини, еспарцету, райграсу високого, костреця безостого, вики озимої, вики ярої, кормових буряків;
  • розроблені і впроваджуються у виробництво методи і технології: поліпшення природних кормових угідь на схилах балок; фітомеліоративного покращення солонцюватих луків; комплексного захисту насінників люцерни від шкідників; вирощування високих врожаїв зернових, кормових культур та ін.;
  • створена і практично використовується найбільша в країні популяція комах-запилювачів (диких бджіл-рудої осмії) тепличних рослин та плодових насаджень. Для штучного розведення цих комах відпрацьовано технологію їх утримання, сконструйовано робочі, маточні і тепличні вулики.

Log in